CashBill S.A.

Opis produktu:
Bezpieczne płatności on-line, płatności kartami płatniczymi, usługi SMS Premium Rate. Krajowa Instytucja Płatnicza pod nadzorem KNF.
Klienci, wdrożenia
http://zzap.aktorzy.org/pl/deklaracja/ http://fsfoto.pl/ http://www.poltv.pl/
Osoba kontaktowa: Bartosz Witas